dimarts, 26 de maig del 2015

divendres, 22 de maig del 2015

dimarts, 19 de maig del 2015

ONOMATOPEYAS

Si pulsas sobre la imagen te enlazará a una aplicación interactiva sobre la onomatopeya. http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2002/selva_lengua/ono.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

divendres, 1 de maig del 2015

ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRA

Tal com vam quedar, us penjo el document de les zones climàtiques de la Terra.

Zones Climàtiques de La Terra_solució